Doporučený učební text pro  žáky  oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium II. ročník (třídy II.A6, II.B6)